Sponsors
Live traffic
Nieuws Archief

Super Duifkampioen Provinciaal Criterium Z.L.U. 2018
Sponsor: Party Service ‘De Statie’ – Maasbracht

Super Cup Provinciaal Criterium Z.L.U. 2018 
Sponsor: Vanrobaeys Duivenvoeders – Rekkem B.

Onder deze rubriek wordt alle informatie alsmede de uitslagen geplaatst van het Provinciaal Criterium Z.L.U. Vluchten met ** bevat een uitslag.

Deelname is mogelijk voor alle bij Afdeling 4 Limburg aangesloten leden.

========================================================================================================

PROVINCIAAL CRITERIUM Z.L.U. 2018

(Nederlands Limburg)

Voor de 12e keer wordt op alle Z.L.U.-vluchten weer het Provinciaal Criterium Z.L.U. georganiseerd.

Het nationale concours blijft het primaire spel en daarna bestaat voor de leden van Afdeling Limburg, op vrijwillige basis de mogelijkheid deel te nemen aan het Provinciaal Criterium Z.L.U.

Voor het Provinciaal Criterium Z.L.U. dient gebruik te worden gemaakt van de uniforme N.P.O. poulebrief of via de digitale poulebrief van het elektronisch constateersysteem (ECS). Voor het poulen dient gebruik te worden gemaakt van kolom 7 (spel Afdeling Limburg).

De verplichte inleg is € 0,10. Dit bedrag wordt niet uitgespeeld. Verder geen inhoudingen op de poulegelden. De uitslag kost € 1,60.

Voor het overige gelden de algemene regels van het nationale Z.L.U.–spel en de reglementen van de N.PO.

Voor de 8 provinciale winnaars alsmede de nummers 2 en 3 per vlucht worden door Fondclub Midden – Limburg 3 ereprijzen beschikbaar gesteld.


SUPER CUP PROVINCIAAL CRITERIUM Z.L.U. 2018

Sponsor: Vanrobaeys Duivenvoeders – Rekkem B.

Degene die over alle 8 concoursen de meeste prijzen weet te behalen met de 1e 2 getekenden en de 1e 2 geklokte, mag zich Limburgs beste noemen en wint de SUPER CUP Provinciaal Criterium Z.L.U. 2018.

Voorwaarden:

 1. Deelname aan het Provinciaal Criterium Z.L.U. is verplicht en verder geheel gratis
 2. Voor klassering komen in aanmerking:
  – 1e en 2e getekende per vlucht
  – 1e en 2e geklokte per vlucht – indien 1e geklokte ook 1e getekende is, telt deze dubbel; dit geldt ook voor de 2e getekende
  – maximaal kunnen 32 prijzen worden behaald
  – bij gelijk aantal prijzen gaat het hoogste aantal punten voor
 3. Puntentelling is gelijk aan de telling voor de kampioenschappen van Fondclub Midden – Limburg
 4. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van Fondclub Midden – Limburg.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Karel Hilkens 06 19 46 82 37 of mail aan: info@fondclub.net          

 

SUPER DUIFKAMPIOEN Provinciaal Criterium Z.L.U. 2018

Sponsor: Party Service ‘De Statie’ – Maasbracht

De duif die over alle 8 concoursen de meeste prijzen weet te behalen is de SUPER DUIFKAMPIOEN Provinciaal Criterium Z.L.U. 2018. Voorwaarden:

 1. Deelname aan het Provinciaal Criterium Z.L.U. is verplicht.
 2. De duif met het meeste aantal prijzen wint.
 3. Bij gelijk aantal prijzen gaat het hoogste aantal punten voor.
 4. Puntentelling is gelijk aan de telling voor de kampioenschappen van Fondclub Midden – Limburg.
 5. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van Fondclub Midden – Limburg.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Karel Hilkens 06 19 46 82 37 of mail aan: info@fondclub.net          

 

Voor deelname aan het Provinciaal Criterium Z.L.U. hoeft u géén lid te zijn van Stichting Fondclub Midden – Limburg